Rekordåret summerat ekonomiskt

Säsongen 2018/19 var både sportsligt och publikt en av de mest framgångsrika i föreningens historia. Och även ekonomiskt kan Vännäs HC redovisa en rekordsäsong med ett plusresultat på drygt 200 000kr.

Nettoomsättningen i föreningen ökade med ca 55 procent jämfört med föregående år, vilket är den överlägset högsta för Vännäs HC, och ett plusresultat för säsongen 18/19 på cirka 200 000kr. Med det resultatet kommer vi klara av licensnämnden krav på eget kapital till kommande säsong.

Av de 14 klubbar i Hockeyettan som hade kontrollår var Vännäs HC en av två klubbar som kunde visa upp ett så pass bra delårsbokslut som gjorde att licensnämnden gav oss till den 15/6 på oss att skicka in årsredovisningen.

– Det känns otroligt bra att vi har kunnat redovisa ett rekordresultat som innebär att vi kraftigt stärkt vårt egna kapital. Detta är sjätte året i rad vi visar upp ett plusresultat trots att vi fortsätter satsa på flick- och pojk-, junior och herrsidan. Extra skönt att våra medlemmars slit nu äntligen börjat ge ordentlig utdelning. Vill rikta ett stort tack till näringslivet och alla andra samarbetspartners, vår publik och supportrar, kommun och framförallt våra medlemmar och ideella krafter som gjort detta möjligt, vi är den svartgulafamiljen, säger klubbdirektör Erik Åström.

Från och med måndag den 17 juni kommer årsredovisningen för säsongen 2018/19 att finnas tillgänglig för föreningens medlemmar på VHC:s kansli i ishallen. Det gäller även eventuellt inkomna motioner och styrelsens yttranden kring dessa samt övriga möteshandlingar.