Lindgren omvald som ordförande

Vännäs HC höll under måndagen årsmöte och Fredrik Lindgren fortsätter som ordförande i VHC.

Glädjande är att de mycket positiva vindarna fortsätter att blåsa i föreningen, omsättningen fortsätter att öka, detta år med ca 30%, samt att klubben fortsätter att öka mycket stadigt på ungdomssidan. Plusresultatet (femte året i rad) visar detta år  på 34 546 kr. Det egna kapitalet uppgår nu till ca 72 000kr.

– Mycket glädjande att vi återigen kan uppvisa ett plusresultat och jag ger samtliga i föreningen en eloge för deras slit, som har möjliggjort detta. Men helt nöjd kan jag inte vara. Vi lyckades inte komma upp till licensnämdens krav på 100 000kr i eget kapital. Den stora anledningen till det, om man jämför budget mot utfall, är att vi fick en större kostnad på kansliet än beräknat, då vi fick oförutsägbara utgifter i form av inköp av datorutrustning, eftersom det gamla gick sönder. Samt att vi inte kom upp till uppsatt försäljningsmål mot våra sponsorer. Vi har ett fantastisk stöd från näringslivet i kommunen, men eftersom vi ökade närvaron i samhället med våra A-lagskillar från två-tre gånger per säsong till en gång månaden trodde vi att vi skulle få en större genomslagkraft än utfall. Men i det stora hela ska vi som förening vara extremt stolt över vårt arbete. Vi ökar stadigt med antalet utövare för varje säsong och vi har stadigt ökat publiksiffrorna. Men framfört allt på webben är nu intressent kring A-laget och föreningen riktigt stort. Till kommande säsong har vi lagt en stram budget för att nå licensnämdens krav och en handlingsplan kommer under veckan att skickas in. Så jag ser väldigt ljust på framtiden, säger klubbdirektör Erik Åström.

Till ordförande omvaldes Fredrik Lindgren.

Årsmöte valde också en ny styrelse. Som nya ledamöter valdes André Wiklund, lärare på Liljaskolan, och Sara Juthström, ekonom på A3, in. Styrelsen i sin helhet ser ut som följer för säsongen 2018/19.

Ledamöter:
Johan Granström (omval)
Erik Jonsson (omval)
Fredrik Solbakken (omval)
Sara Juthström (nyval)
André Wiklund (nyval)
Christer Nilsson (sittande)
Patrick Filipp (sittande)

Bildtext: Nya ledamöterna André Wiklund och Sara Juthström. Fredrik Lindgren (längst till hö) omvaldes som ordförande.