Vännäs Fastigheter står upp för den svartgula familjen

Vännäs Fastigheter har de två senaste säsongerna varit guldpartner till klubben. Nu stärker de sitt engagemang mot VHC då de har skrivit på ett nytt flerårigt avtal. 

Vännäs Fastigheter AB är ett fastighetsbolag som är helägt av Vännäs kommun. De har fastigheter i Vännäs centralort, Vännäsby samt i Tväråbäck och förvaltar sammanlagt cirka 46 000 kvm där 28 000 kvm utgör privatbostäder, 6 000 kvm utgör industribyggnader, 10 000 kvm avser särskilda boenden samt resterande ytor avser butiks- eller kontorslokaler.

Deras verksamhetsmål är att främja bostadsförsörjningen i kommunen och erbjuda konkurrenskraftiga lokaler.

Nu har de skrivit ett samarbetsavtal med Vännäs HC där de blir guldpartner till föreningen samt huvudpartner i vårt CSR-program. Ett avtal som sträcker sig till 2021.

Vännäs HC vill med sitt CSR-arbete bidra till ett hållbarare samhälle i vår närmiljö. Varje säsong genomför vi ett flertal projekt där samhällsnyttan för barn och ungdomar står i fokus.

– Otroligt hedrande att få till ett så pass stort och långt samarbete med Vännäs Fastigheter. Detta samarbete ger oss ytterligare trygghet inför de kommande säsongarna och vi ska göra allt i vår makt för att motsvara förväntningarna. Men framförallt roligt att de vill vara med och stå upp för den svartgula familjen och vårt CSR-arbete, säger klubbdirektör Erik Åström.